E-mail: info@aurelia.hr

Doprinos očuvanju bioraznolikosti kroz edukaciju

Doprinos očuvanju bioraznolikosti kroz edukaciju

Projekt «Doprinos ocuvanju bioraznolikosti kroz edukaciju – alge Jadranskog mora» proveden je u 2009. godini, a obuhvacao edukaciju ucenika srednjih škola o morskom ekosustavu s naglaskom na biologiju i ekologiju algi, sakupljanje i odredivanje morskih algi mediolitorala i plitkog infralitorala te izradu digitalne herbarijske zbirke.

Ovim projektom ucenici su upoznati s najcešcim i najznacajnijim algama Jadranskog mora. Kroz predavanja u školi, terenski rad i herbariziranje, ucenici su mogli nauciti gdje i kako alge žive, zašto su znacajne, koji su razlozi zašto ih trebamo ocuvati te kako i oni sami mogu pridonijeti zaštiti Jadranskog mora i njegovih stanovnika. Cilj ovog projekta je u prvom redu edukacija ucenika srednjih škola. Kroz predavanja, terenski rad i obradu podataka, cilj je nauciti ucenike nešto više o moru i morskim algama, približiti im morski svijet i probleme s kojima se danas susrecemo kada govorimo o zaštiti morskog ekosustava.

06/03/2016