E-mail: info@aurelia.hr

NAGRADNA IGRA “LOV NA DIVLJE BLAGO!” (...

NAGRADNA IGRA “LOV NA DIVLJE BLAGO!” (PRODUŽEN ROK PRIJAVE DO ČETVRTKA 1.12.!!!)

Kao početak obilježavanja Europskog tjedna za smanjenje otpada, održati će se projekt “LOV NA DIVLJE BLAGO” udruge za očuvanje bioraznolikosti Aurelia iz Zadra financiran od strane Grada Zadra. Projekt je zamišljen kao nagradna igra s početkom na prvi dan Europskog tjedna za smanjenje otpada u utorak 22.11.2016. Nagradna igra će se odvijati na području grada Zadra, gdje će sudionici koji se prijave na web stranici ili Facebook stranici udruge Aurelia, imati zadatak pronaći i fotografirati što veći broj divljih odlagališta u gradu Zadru. Svakom sudioniku će se pri prijavi na nagradnu igru dodijeliti karta na koju će moći jednostavno postaviti lokaciju divljeg odlagališta s jednom fotografijom koja prikazuje situaciju na odlagalištu. Kartu će sudionici moći ispunjavati do podneva u subotu 26.11. (PRODUŽEN ROK PRIJAVE DO ČETVRTKA 1.12.!!!) kada će članovi udruge Aurelia provjeriti i prebrojati lokacije svakog od sudionika i sastaviti listu sudionika s najviše obilježenih divljih odlagališta. Sudionici će se pozvati da prisustvuju dodijeli nagrada u subotu od 13 sati, koja će se održati ispred gradskog odlagališta otpada Diklo. 20 sudionika s najvećim brojem ispravnih podataka bit će nagrađeni poklonima koji potiču brigu za okoliš poput vanjskih kompostera, kućnih kompostera, kanti za odvajanje otpada, vanjskih hranilica za ptice i mnogih drugih. Svi sudionici koji u 13 sati dođu ispred gradskog odlagališta otpada Diklo mogu očekivati osvježenja i druženje s članovima udruge Aurelia.

Cilj ovog projekta je ukazati na problem divljih odlagališta otpada u gradu Zadru, da uvide u kojoj količini i veličini su takva odlagališta prisutna u gradu, da pomognu u sakupljanju podataka o tim odlagalištima kako bi ih mogli iskoristiti u eko-akcijama čišćenja te da se osvijeste o štetnosti takvih odlagališta, kako za grad tako i za svakog stanovnika grada Zadra.

PRODUŽEN JE ROK PRIJAVE NA NAGRADNU IGRU “LOV NA DIVLJE BLAGO” DO ČETVRTKA 1.12.2016!!!

KARTU MOŽETE ISPUNJAVATI DO PODNEVA U ČETVRTAK 1.12.

DODIJELA NAGRADA ĆE SE ODRŽATI U 13h U ČETVRTAK 1.12. ISPRED GRADSKOG ODLAGALIŠTA OTPADA DIKLO.

KAKO SE PRIJAVITI:

Aurelia internetska stranica (www.aurelia.hr)

Na email adresu info@aurelia.hr pošalji email naslova Prijava za Lov na divlje blago, svoje ime i prezime i mi ćemo ti poslati potvrdu tvoje prijave s linkom na Kartu koju ćeš koristiti za svoj zadatak.

Aurelia Facebook stranica (https://www.facebook.com/aureliazadar/?fref=ts)

Pošalji u inbox od Udruge „Aurelia“ Zadar poruku da želiš sudjelovati u „Lovu na divlje blago“ sa svojim imenom i prezimenom ili samo komentiraj „Lov na divlje blago!“ ispod objave o održavanju igre na Facebook stranici i mi ćemo u tvoj fb inbox poslati potvrdu tvoje prijave s linkom na Kartu koju ćeš koristiti za svoj zadatak.

 • Svaki sudionik će dobiti svoju kartu s nazivom na koju će moći postavljati točke s fotografijama
 • Kartu vide samo sudionik i administrator te će se karta koristiti za završno zbrajanje lokacija u podne 26.11.
 • Karta je Google Maps, jednostavna za korištenje i nije potrebna prijava, a može se korisiti na računalu i mobitelu
 • Lokaciju možete označiti ručno ili preko GPS uređaja u sklopu mobilnog uređaja
 • Lokacije možete proizvoljno nazvati i potrebna je jedna fotografija svake od lokacija
 • Fotografija lokacije divljeg odlagališta je obavezna

 

PRAVILA I UVJETI:

 1. Sudionik „LOVA NA DIVLJE BLAGO“ postaje svatko tko se od utorka 22.11.2016. prijavi preko web stranice ili facebook stranice udruge Aurelia za sudjelovanje u igri.
 2. Sudionici mogu biti fizičke osobe, ali i skupine poput razreda u školi koji mogu zajedno označavati jednu kartu. Pokloni ‘nagrade’ će se dijeliti posebno za pojedince te posebno za razrede.
 3. Svaki sudionik će primiti personaliziranu kartu na koju će moći postaviti lokacije i fotografije lokacija te će ta karta imati svoj naziv i šifru. Karti pojedinog sudionika pristup će imati samo sudionik i administrator(i) karte.
 4. Sudionici mogu postavljati lokacije s fotografijama na kartu do podne u subotu 26.11.2016.
 5. Lokacije se bilježe samo za prostor grada Zadra te će se lokacije koje ne pripadaju gradu Zadru smatrati nevažećima.
 6. Od 12 sati u subotu 26.11.2016, članovi udruge Aurelia će proučiti sve ispunjene karte te sastaviti rang listu prema brojnosti važećim lokacijama.
 7. S početkom u 13 sati u subotu 26.11. počinje dodijela poklona (‘nagrada’) ispred gradskog odlagališta otpada Diklo za sudjelovanje na projektu.
 8. Sudioniku sa najviše lokacija divljih odlagališta s fotografijama dodijelit će se prvi poklon, zatim sudioniku s brojem lokacija manjim od njega drugi poklon i tako do 10-og poklona. U slučaju sudjelovanja razreda, razredu s najviše lokacija divljih odlagališta s fotografijama dodijelit će se prvi poklon, zatim drugi poklon razredu s manjim brojem lokacija i tako do 10-og poklona.
 9. Svaki sudionik koji osvoji poklon mora biti prisutan u 13 h na gradskom odlagalištu otpada Diklo kako bi mogao preuzeti svoj poklon. Ukoliko nije u mogućnosti prisustvovati, poklon može preuzeti osoba koju je sudionik ovlastio i koja ima podatak o broju karte sudionika. Ukoliko se niti sudionik niti ovlaštena osoba ne pojave u 13 h na lokaciji dodijele poklona, njegov poklon se daje drugom sudioniku koji je iza njega na listi.
 10. Članovi udruge Aurelia bit će na gradskom odlagalištu otpada Diklo s osvježenjima gdje će moći prisustvovati svi sudionici i svi građani zainteresirani za projekt.

 

Ovaj projekt sa svim stavkama je financiran od strane grada Zadra. Naziv projekta je „LOV NA DIVLJE BLAGO“, a glavna aktivnost je održavanje ‘nagradne igre’. ‘Nagradna igra’ propisana ovim projektom ne ulazi u Pravilnik o priređivanju nagradnih igara (“Narodne novine”, broj 8/10) već je dio projektne aktivnosti za ostvarivanje cilja projekta.

 

11/20/2016