E-mail: info@aurelia.hr

Škole za čisto more i Mijenjajmo navike, a ne kl...

Škole za čisto more i Mijenjajmo navike, a ne klimu financirani sredstvima Grada Zadra

Iz sredstava Proračuna Grada Zadra za 2017. godinu financirali smo dva mala, ali uspješno provedena projekta: Škole za čisto more kroz koji su djeca sudjelovala u radionicama o moru i morskom okolišu te Mijenjajmo navike, a ne klimu koji je najmlađe vrtićarce uveo u problematiku klimatskih promjena!

09/22/2017