E-mail: info@aurelia.hr

AURELIA AURITA

AURELIA AURITA

Aurelia aurita (uhati klobuk) je prozirna meduza koja može narasti i do 40 cm dužine. Živi u svim morima, hrani se drugim manjim meduzama, planktonom i malim mekušcima. Iako ima pokretne lovke pomiče se uglavnom nošena morskim strujama.

01/01/2016