E-mail: info@aurelia.hr

Lov se nastavlja – „Lov“ na mreže duhova #2

lmnd2

Lov se nastavlja – „Lov“ na mreže duhova #2

„Lov se nastavlja – „Lov“ na mreže duhova #2“ je nastavak projekta „Zajedno protiv morskog otpada – „Lov“ na mreže duhova“ kojeg je 2020. godine provela udruga Društvo istraživača mora 20000 milja. Članovi/volonteri Udruge Aurelia, uz pomoć članova/volontera partnerskih organizacija, Udruge Mavena – 36 njezinih čuda i već spomenutog Društva istraživača mora – 20000 milja, završno sa studenim 2021. godine uspješno su navedeni projekt priveli kraju.

S obzirom na to da je glavni cilj ovoga projekta bio umanjiti štetan utjecaj koji izgubljeni ribolovni alati imaju na mnoge stanišne tipove i vrste morskog ekosustava, ljeto 2021. provedeno je u istraživačko-umjetničkom tonu spajajući naizgled spojivo, ali i nespojivo. Uz izvršen pregled područja s izgubljenim ribolovnim alatima kojeg zatvaraju otoci Olib – Ist – Škarda – Premuda – Silba, od izgubljenih se ribolovnih alata čistilo podmorje pregledanog područja te su se od izvučeng otpada iz mora radila zanimljiva umjetnička djela.
Glavni cilj je postignut, a njegova se ispunjenost prepoznaje po nizu pokazatelja ostvarenih specifičnih ciljeva: detektirane i kartirane pozicije s izgubljenim ribolovnim alatima, očišćeno pet pozicija od izgubljenog ribolovnog alata, pridodane dodatne vrijednosti izvađenom ribolovnom alatu koji bi inače završio na odlagalištu otpada, spriječen daljnji negativni utjecaj izgubljenog ribolovnog alata na morski svijet, dokumentirana procjena stanja i utjecaja izgubljenog ribolovnog alata na podmorje sjevernog zadarskog arhipelaga te povećana osviještenost šire javnosti o problemu izgubljenog ribolovnog alata i općenito otpada u moru kroz izložbu umjetničkih djela načinjenih od otpada.

Više fotografija potražite na našoj službenoj Facebook stranici @aureliazadar.

Zajedno čuvamo okoliš – sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Sadržaj ovog projekta u isključivoj je odgovornosti Udruge Aurelia i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta FZOEU.

22/11/2021