E-mail: info@aurelia.hr

Od površine do dna, neka naše more sja!

portbin

Od površine do dna, neka naše more sja!

„Od površine do dna, neka naše more sja!“ naziv je projekta koji koji je nastao kao rezultat želje i potrebe za sveobuhvatnijim prikupljanjem i uklanjanjem otpada iz mora. Veliku pomoć pružile su udruga Društvo istraživača mora – 20000 milja i Udruga mladih Ista. Tijekom ljeta 2021. članovi/volonteri organizacije nositelja projekta, Udruge Aurelia, proveli su gotovo sve projektne aktivnosti i tako većinski ostvarili glavni cilj projekta – porast osviještenosti opće javnosti o problematici otpada u morskom okolišu i povećanju brige o njegovoj zaštiti te poticanje korisnika projekta na promišljanje o rješavanju tog problema inovativnim primjerom dobre prakse.

Ostvareni specifični ciljevi koji su pridonijeli djelomičnom ispunjenju glavnoga cilja su: očišćeno podmorje luke Žalić na Silbi i uvale Sv. Nikola na Olibu od otpada u moru, osviješten veći broj djece, mladih, otočana i posjetitelja Silbe, Oliba i Ista o problemu otpada u morskom okolišu te potaknuti izravni i neiravni korisnici na promišljanje o načinima smanjenja količine otpada generalno, ali i o inovativnim idejama koje bi vodile ka rješavanju problema otpada na svim razinama (lokalnoj, regionalnoj, nacionalnoj).

U skoroj budućnosti očekivane projektne aktivnosti koje će utjecati na potpuno ispunjavanje glavnog cilja u prvom se redu odnose na izradu „potopne kante“ PORTBIN čija će svrha biti sakupljanje plutajućeg otpada na području lučice ili luke njene instalacije. Veselimo se mjesecima ispred nas!

Zajedno čuvamo okoliš – sufinancirano sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU). Sadržaj ovog projekta u isključivoj je odgovornosti Udruge Aurelia i ni pod kojim se uvjetima ne može smatrati kao odraz stajališta FZOEU.

23/11/2021