E-mail: info@aurelia.hr

Čišćenje morskih livada – Čuška 2020

Čišćenje morskih livada – Čuška 2020

Projekt obuhvaća akcije čišćenja podmorja u uvali Čuška dumboka u Parku prirode Telašćica s ciljem čišćenja morskih livada – naselja morskih cvjetnica, posebice naselja posidonije. Partneri na projektu su Park prirode Telašćica , a i Društvo istraživača mora – 20000 milja čiji su članovi odradili najveći dio posla! Hvala im na tome!

Projekt sufinancira Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.

09/10/2020