E-mail: info@aurelia.hr

Istraživanje flore i faune izvora rijeke Une

Istraživanje flore i faune izvora rijeke Une

Izvođenje projekta Istraživanje flore i faune izvora rijeke Uneobuhvaćao je terenska istraživanja na području izvora Une te stvaranje edukativnih i promotivnih materijala koji su kasnije korišteni za izradu info-panela (tabli) postavljenih na turističkoj stazi.

          Izrazito je bitno uskladiti razvoj i zaštitu područja koja su ekološki osjetljiva, a istovremeno turistički vrlo atraktivna. U tu svrhu potrebno je sakupiti informacije o prisutnim biljnim i životinjskim vrstama, stanju ekosustava i potencijalnim prijetnjama, kao i mogućnostima razvoja. Edukativne staze i ostali edukativni sadržaji koji pridonose svijesti ljudi o potrebi očuvanja i zaštite prirodnih vrijednosti olakšavaju upravljanje te omogućavaju bolje praćenje stanja na području od interesa.

Aktivnosti obuhvaćene projektom:

  • terenska istraživanja na području izvora Une
  • obrada sakupljenog materijala i izvještaj
  • fotografiranje najzanimljivijih i najbitnijih biljnih i životinjskih vrsta
  • izrada pisanih materijala i njihova prilagodba široj javnosti
  • oblikovanje materijala koji će biti korišten za izradu info-panela (tabli) na turističkoj stazi.

Osnovni cilj ovog projekta bio je sakupljanje što više potrebnih informacija o biljnom i životinjskom svijetu na području izvora rijeke Une. Podaci o prisutnim vrstama, njihovom broju, ponašanju i sl. omogućavaju da se što bolje procijeni trenutno stanje i odrede smjernice daljnjeg razvoja. Fotografiranjem vrsta u njihovom prirodnom staništu izrađena je baza fotografija koja je korištena za izradu edukativnog materijala. Krajnji cilj projekta, nakon provedenih terenskih istraživanja, bio je izrada tekstualnog i fotografskog materijala koji je nakon prilagodbe za širu javnost iskorišten za izradu tabli postavljenih duž turističke staze.

01/06/2016