E-mail: info@aurelia.hr

Letci za Kanjon rijeke Zrmanje i uvalu Sakarun

Letci za Kanjon rijeke Zrmanje i uvalu Sakarun

Rijeka Zrmanja izvire na 395 m nadmorske visine, a svoj put dugačak čak 69 kilometara završava u Novigradskom moru. Zrmanja je, iako mjestimično nestalna toka, po mnogima naša najljepša krška rijeka. Kanjon rijeke Zrmanje je najizrazitije razvijen u svom završnom dijelu od Obrovca do ušća u dužini cca 10 km, gdje je visok i do 180 m. U tom dijelu kanjona miješa se morska i slatka voda (estuarij) pa to uvjetuje specifičnu i zanimljivu životnu zajednicu.

Kroz ovaj projekt izrađeni su letci koje će djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Zadarske županije dijeliti posjetiteljima ovog prekrasnog kanjona. Na njima se nalaze osnovne informacije o području na kojem se nalaze, zanimljivosti iz biljnog i životinjskog svijeta te pravila ponašanja kojih se potrebno pridržavati kako bi se područje očuvalo i zaštitilo od devastacije.

Sjeverozapadni dio Dugog otoka pa tako i uvala Sakarun dio su NATURA2000 mreže te ih je potrebno očuvati i štititi. Podmorje oko ovog lokaliteta, zbog svog položaja i konfiguracije morskog dna predstavlja idealno područje za hranjenje i razmnožavanje mnogih vrsta riba, glavonožaca i rakova o čemu ovisi količina ribe i ostalih organizama u širem okolnom području. Posidonija (Posidonia oceanica) je biljka iz skupine morskih cvjetnica. Naselja posidonije u Jadranu su iznimno ugrožena i stalno se smanjuju ljudskim djelovanjem, osobito nekontroliranim sidrenjem te unosom stranih vrsta. Odumiranjem naselja posidonije ugrožene su i druge biljne i životinjske vrste koje ondje žive, stoga njihova zaštita i kontinuirano praćenje imaju neprocjenjivu biološku i gospodarsku važnost.

Članovi Udruge izradili su letke namijenjene prvenstveno nautičarima, na kojima se nalaze, na hrvatskom, engleskom i talijanskom jeziku, upute kako čineći što manje štete boraviti u ovoj prekrasnoj uvali te na koji način spriječiti da se naselja posidonije uništavaju i da se u njih unose strane vrste.

Cjelokupni projekt izrađen je za potrebe Javne ustanove za upravljanje zaštićenim područjima Zadarske županije koja upravlja navedenim područjima žaštićenim u kategoriji Značajnog krajobraza.

02/06/2016