E-mail: info@aurelia.hr

MEĐUNARODNI DAN BIORAZNOLIKOSTI

MEĐUNARODNI DAN BIORAZNOLIKOSTI

22. svibnja obilježava se kao Međunardoni dan bioraznolikosti, a ujedno je to i dan Udruge Aurelia!

01/01/2016