E-mail: info@aurelia.hr

NATURA 2000

NATURA 2000

Natura 2000 je ekološka mreža područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Obuhvaća gotovo 20% teritorija EU, što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu. Kod upravljanja tim područjima u obzir se uzima i interes i dobrobit ljudi koji u njima žive.

01/01/2016